Services

Are you looking for a service? Don't worry, we covered you!

Alok sa 'yo

Mga amenity

  • air conditioner
  • mga tuwalya sa pagligo
  • isahang banyo at palikuran sa sahig
  • Wi-Fi
  • single bed
  • bawal manigarilyong kwarto
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>